ארכיון שנתי: 2003

השקייה בטפטוף טמון בתעלות חצץ
אלון בן-גל1, אורי שני2, נפתלי לזרוביץ2, לאה זיגמונד1, גלעד הורוביץ1 1מו"פ ערבה, תחנת נסיונות "ערבה" 2מדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית רקע הטמנת טפטוף מאפשר אספקת מים ודשנים לקרקע ולצמחים ללא הרטבתה של פני הקרקע. טפטוף טמון (SDI ) גם תורם לירידה של סיכוני בריאות, ריחות, זיהום מי תהום ונגר עלי (Trooien et al 2002). בשיטת הטפטוף הטמון,
קרא עוד
פיתוח מנערת ומערכת איסוף לגדיד ממוכן לתמרים מזן מג'הול

גיורא יבלונקה – מיכון וטכנולוגיה, מו"פ ערבה דרומית.

אמנון גרינברג – מנהל מו"פ ערבה דרומית.

גיא בן דוד – מיכון – קבוץ נאות סמדר.

גיל אחיאסף – תמרים – קבוץ סמר.

דוד חיאל – חברת דותן מגדל העמק.

אפי טריפלר – מו"פ ערבה דרומית. (חוקר – בדיקות איכות)

אילן שומר – מנהל מדעי מו"פ

קרא עוד
חומרי בריאות נוגדי חמצון בתוצרת החקלאית המקומית: כימות וניטור בזמן הקטיף ובתקופת האחסון והעשרה על ידי בקרת תנאי הגידול.

חמוטל בורוכוב-נאורי, אידה מילנז, סילבי לוי – מו"פ ערבה דרומית 

תקציר

כדאיות גידולי השדה בערבה עומדת בספק בשל התחרות הגדולה על היצוא למערב. המשך הרווחיות מגידול פירות וירקות בערבה מחייב הגדלת האטרקטיביות שלהם לצרכנים פוטנציאלים. אחת הדרכים לעשות זאת היא על ידי שימוש בערכה הבריאותי של התוצרת המקומית כמותג. בשנים האחרונות גדל

קרא עוד