ארכיון שנתי: 2005

בחינת התגובה של תמרים מזן מג'הול להשקיה במים ממקורות שונים (קולחים
א. שני 1, א. טריפלר 2, ג. הורביץ 2 -1 האוניברסיטה העברית בירושלים; -2 מו"פ ערבה דרומית מבוא החל מאמצע שנות ה- 80 ישנה עלייה בהיקף השטחים של מטעי התמרים, רובם מזן מג'הול. כיום נטועים כ 8500- דונם תמרים באיזורים מדבריים. באיזור הערבה הדרומית קיימים ב- 55000 עצי תמרים מזן מג'הול המושקים בשני סוגי מים עיקריים: 1. כ-
קרא עוד
בחינת התגובה של תמרים מזן מג'הול לריכוזים שונים של מלח ובורון
אורי שני - מדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות. האוניברסיטה העברית בירושלים טריפלר אפי - מדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות. האוניברסיטה העברית בירושלים 1. תקציר במהלך השנים האחרונות עוברים מטעי התמרים באזור הערבה הדרומית להשקיה במים מליחים או בקולחי אילת.  האחרונים מתייחדים ברמת בורון (B) גבוהה מעבר לריכוזים המוכרים כסבירים עבור מרבית הגידולים.
קרא עוד
רימון, גידול מטﬠ חדש בוורנה לשיווק טרי וליצור מוצרי בריאות
טררפּלר אפי - מטﬠים, מוײפ ﬠרבה דרומית חמוטל בורוכוב-נאורי - טיפול בפרי הקטוף, מוײפ ﬠרבה דרומית מוטי הררי - השבחה, מוײפ ﬠרבה דרומית אילו שומר - מדﬠי המזון, מנהל המחקר החקלאי, וולקני ו. הקציר לאחרונה הולך וגדל הביקוש למוצרי הרימון בתגובה לדיווחים מדﬠיים וגל ﬠרכו התזונתי והבריאותי הגבוה של הפרי, בפרט בהקשר לתכולה הגבוהה במיוחד של חומרים מﬠכבי חמצון. לאצור הﬠרבה הדרומית
קרא עוד