ארכיון שנתי: 2006

השרשת חוטרי תמר קטנים במשתלה כדרך לריבוי תמרים

משה גורן, עודד דגני, סיסאי יצחק ויובל כהן

המחלקה לעצי פרי, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי.

אפי טריפלר

תחנת ניסיונות יטבתה, מו"פ ערבה דרומית.

 מבוא

ענף התמר (Phoenix dactylifera L.) הוא מענפי החקלאות הרווחיים והיציבים בישראל. היקפו בשנת 2006 עומד על כ- 30,000 דונם. בשנים האחרונות מתפתח ענף התמר בקצב

קרא עוד
אקלום של מיני דלעת בערבה דרומית לשיווק מקומי וליצוא
דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה – מו"פ ערבה שמשון עומר – אגף ירקות, ש.ה.מ. מבוא במשפחת הדלעות מינים רבים בעלי מגוון של צורות .לדלעות ערך תזונתי רב ומשמשות לשימושים מספר: מאכל, מספוא, גרעינים לפיצוח, קישוט, וכן ליצור תרופות. בערבה הדרומית גדלה משך שנים דלעת טריפולטנית המשווקת בעיקר בארץ. כמוכן, בוצעו נסיונות לגידול
קרא עוד
אקלום זני תפו"א ליצוא בתנאי הערבה
דרול ג'ילט – מו"פ ערבה נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה ציון דר – אגף הירקות, שה"מ מבוא משך השנים האחרונות תפו"א הפך לגידול מרכזי המהווה כחמישית מסך הדונמים מסל הירקות הגדלים בערבה הדרומית. בשנה האחרונה היקף הגידול הגיע עד כ- 1300 דונם. לאזור הערבה הדרומית יש יתרון באיסוף תפו"א במהלך מרץ עד תחילת אפריל. הזריעות מתבצעות בסוף אוקטובר
קרא עוד