ארכיון שנתי: 2008

פתוח זני פרחים חדשים ליצור זרעים
מוטי הררי, תקוה קגן ועידו סתר,– מו"פ ערבה דרומית הצגת הבעיה טיפוח מיני פרחים נמשך במו"פ ערבה דרומית זו השנה השנים עשרה כחלק מענף יצור הזרעים בערבה. ההיזון החוזר שקיבלנו לאחרונה מהשוק בישראל ומחוצה לה יאפשר לנו למקד את פעילות הטיפוח והפיתוח בהתאם לדרישות ממוקדות יותר של השוק. ההתעניינות במוצרים שפותחו במו"פ אצל לקוחות פוטנציאלים ביבשת אמריקה ובאירופה מעודדת. סופקו
קרא עוד
גידולים חדשים
מוטי הררי , תקוה קגן ועידו סתר,– מו"פ ערבה דרומית א. הצגת הבעיה גידולים חדשים לחלוטין הם בעלי חשיבות עליונה ביכולת חקלאי ישראל והערבה בפרט לשרוד בתחרות על שוקי העולם בעמדת הנחיתות האקלימית, הקרבה לשווקים ועלות היצור לעומת המתחרים. יתרון החקלאות הישראלית בחדשנות. למוצר חדש יתרון למשך מספר שנים עד לאימוצו ע"י המתחרים בחו"ל. הכנסת גידול חדש לחלוטין
קרא עוד
מבחן זני בצלצל
דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות מבוא עיקר גידול בצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. משך שנים הזן בית אלפא שימש כזן המוביל בערבה וברוב אזורי הגידול בארץ. בשנים האחרונות חדרו מספר זני מכלוא חדשים שאיכותם ויבולם יכולים להוות תחליף לבית אלפא בחלק מעונת הגידול, תוך כדי שיפור ברווחיות
קרא עוד