ארכיון שנתי: 2009

מבחן זני בצלצל
דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות הגדרת הבעיה עיקר גידול בצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. משך שנים הזן בית אלפא שימש כזן המוביל בערבה וברוב אזורי הגידול בארץ . בשנים האחרונות החלה חדירה לשימוש של זני מכלוא מתוצרת הארץ ומחברות מחו"ל. זני מכלוא אלו יוצרים יבול
קרא עוד
אקלום זני תפו"א ליצוא בתנאי הערבה
דרול ג'ילט – מו"פ ערבה נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה ציון דר – אגף הירקות, שה"מ מבוא היקף השטח של תפו"א בערבה הדרומית בשנים האחרונות הוא כ 1300- דונם. הזריעות מתבצעות בסוף אוקטובר ותחילת נובמבר. תנאי האקלים והגידול בערבה הדרומית מאפשרים חלון שיווק בעיקר ליצואי של תוצרת טרייה בעלת יציבות הקליפה מאמצע מרץ עד אמצע אפריל. מגדלים התפו"א
קרא עוד
מבחן זנים בצל בכיר מאד
דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה – מו"פ ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות הגדרת הבעיה בערבה הדרומית מגדלים בצל המשווק לשוק המקומי מתחילת ינואר ועד אמצע אפריל. היקף השטח כ-1200 דונם, כאשר כ 70%- מן השטח נשתל מבצלצלים וכ 30%- מזריעה ישירה. בצל מזרעים נזרע בסוף חודש אוגוסט ועד אמצע ספטמבר.
קרא עוד