ארכיון שנתי: 2011

ויסות היבול וגודל הפרי במג'הול /יבול דילול וגודל פרי במג'הול.

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי – מו"פ ערבה דרומית

תקציר תוצאות 2011

  • למספר הפרות לסנסן בדילול השפעה מובהקת על מספר הפרות לסנסן בגדיד.
  • למספר הפרות לסנסן אין השפעה על כמות הפרי הגדול לסנסן לעיתים יש השפעה על משקל פרי ממוצע בגלל תוספת פרות קטנים.
  • ב 2011 הגענו לגבולות הקיצון של יבול לאשכול ע"י
קרא עוד
תגובת צמחים לעיתוי ההשקיה

אפי טריפלר, זהבה יהודה ואורי שני- מו"פ ערבה דרומית

השקיה יעילה, קרי השאת יבולים במינימום מים, מחייבת יישום מים לקרקע בנפח ובעיתוי אופטימליים. תכנון ממשק השקיה מיטבי תלוי ביכולת להעריך את כמות המים הנדרשת לקבלת יבול מיטבי באמצעות החזרת המים שנגרעו מהקרקע בתהליכי ההתאדות והדיות. ממשק השקיה כולל קביעה של מנת המים

קרא עוד
יישום של השקיה לפי משוב מהצמח (IOD) במטעים

אפי טריפלר, אורי שני וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:

היעילות הממוצעת של שימוש במים בייצור חקלאי בעולם נמוכה. בממוצע עולמי רק כ 50%- מהמים המיושמים נקלטים על ידי הצמח. יתרת המים אובדת דרך התאדות ישירה מהקרקע, נגר עילי, או חלחול למי התהום. הבטחת התוצרת החקלאית הטריה

קרא עוד