ארכיון שנתי: 2012

יבול דילול וגודל פרי במג'הול סמר, לוטן ויהל 2012

אבי סדובסקי מו"פ ערבה דרומית 

תאור הדו"ח

בדוח מובאים התוצאות העיקריות של ניסוי יבול דילול וגודל פרי במג'הול שנערכו ב 2012 בסמר, לוטן, יהל, בניסויים אלה לדילול לא הייתה השפעה על גודל הפרי. נמצא כי ככל שהיבול גבוה יותר כמות הפרי מעל 18 גרם גדולה יותר.  (קרא דו"ח מלא)

קרא עוד
בחינת עלויות, הספקים, כח אדם ואיכות פרי בגדיד מכני וידני כאמצעי לשיפור וחסכון בימי עבודת אדם בגדיד מג'הול עסיסי

אברהם סדובסקי* – מו"פ ערבה דרומית מועצה אזורית חבל אילות אביטל בכר – המכון להנדסה חקלאית מנהל המחקר המדעי בית דגן איתמר דר – המכון להנדסה חקלאית מנהל המחקר המדעי בית דגן (לשעבר) אבשלום בבאי- מו"פ ערבה דרומית מועצה אזורית חבל אילות מרג'ורי סטרום – מו"פ ערבה דרומית מועצה אזורית חבל אילות אמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית מועצה

קרא עוד
מבחן זנים בצל בכיר מאד

חוקר ראשי: דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית

חוקרים שותפים: אלי מרגלית – אגף ירקות -  שה"מ,  נתן מינקובסקי – מו"פ ערבה דרומית 

רקע, תאור הבעיה ומטרות:

בערבה הדרומית  מגדלים בצל המשווק לשוק המקומי מתחילת ינואר ועד אמצע אפריל. היקף השטח כ-1200 דונם, כאשר כ-70% מן השטח נשתל מבצלצלים וכ-30% מזריעה ישירה. בגידול

קרא עוד