ארכיון שנתי: 2012

משק מודל- השקיית תמרים באיכויות מים שונות

חוקר ראשי: אפי טריפלר

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:

בערבה הדרומית קיים מגוון רחב של היצע מים להשקיית תמרים, בכמות ובזמינות מוגבלת. מטעי התמרים באזור זה מושקים במי קולחין (EC 2.3), מי קו (EC 3.5), מי קו מליח (EC 5) ומי פארן (EC 2.2).  בשנים הקרובות יעמדו לרשות מגדלי התמרים מים מותפלים, שמקורם במתקן

קרא עוד
תגובת צמחים לעיתוי ההשקיה

חוקר ראשי: אפי טריפלר

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:

השקיה יעילה, קרי השאת יבולים במינימום מים, מחייבת יישום מים לקרקע בנפח ובעיתוי אופטימליים. תכנון ממשק השקיה מיטבי תלוי ביכולת להעריך את כמות המים הנדרשת לקבלת יבול מיטבי באמצעות החזרת המים שנגרעו מהקרקע בתהליכי ההתאדות והדיות. ממשק השקיה כולל קביעה של מנת המים לפולס השקיה

קרא עוד
הבטחת איכות פרי מג'הול "עסיסי במיוחד" בשימור ממושך ובחיי מדף

חוקר ראשי: ד"ר חמוטל בורוכוב

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:

תמר מזן המג'הול הינו הגידול המרכזי בערבה הדרומית ומשווק בעיקר כפרי "עסיסי" עם תכולת מים של 23-26%. במטעי האזור הולך ומתרחב השימוש בגדיד ממוכן אשר במהלכו נאספות בנוסף למג'הול ה"עסיסי" גם כמויות משמעותיות של פרי "בוחל" ופרי שלא סיים הבחלה ("בוחל חלקי" ו"בוסר בוגר"). נהוג
קרא עוד