ארכיון שנתי: 2014

דילול מג'הול באבקה מטופלת ומדוללת מאד

עקב חשיבות הדילול במג'הול, להכוונת עומס היבול ואיכות הפרי, משקיעים המגדלים כ 4 ימי עבודה לדונם בדילול. כל טכנולוגיה שתביא לחסכון בדילול תאפשר חסכון בעובדים וכלים ודחיית הדילול למועד בו הודאות לגבי החנטה והיבול הצפוי גדולה יותר. דילול ראשוני של חנטים באמצעות האבקה בתערובת אבקה חיונית ומטופלת מבוצע בערבה דרומית מזה 30 שנה. אולם

קרא עוד
השראת שילפוח ודילוג שלב במג'הול

לפרי הזן 'מג'הול' שני פגעים פיזיולוגים עיקריים הפוגעים באיכותו האסתטית - שלפוח ודילוג שלב. מקובל לשייך התפתחות תופעות אלה לתנאים האקלימיים. השלפוח , מצב בו נפרדת הקליפה מהציפה של הפרי הבשל מופיע במהלך התייבשות הפרי במעבר מבוחל לצמל. תופעות השלפוח מופיעות גם במהלך אחסון הפרי, אם כי הן נגרמות עוד לפני הקטיף. עוצמת השלפוח

קרא עוד
השבחת פרי מג'הול לאחר גדיד
לתמר מהזן מג'הול חשיבות מרכזית בכלכלת הערבה הדרומית. פרי מג'הול המכיל 22-26% מים מוגדר כ"עסיסי", והוא המבוקש והרווחי ביותר. בגדיד נאסף גם פרי שאינו מתאים לשיווק, כגון, פרי בשל לח או יבש מדי, פרי בשלבי הבשלה שונים ("בוחל חלקי")  ופרי בוסר צהוב, בהיקף של כ- 30% בממוצע רב שנתי. בעבר נהגו המגדלים להביא את כל
קרא עוד