ארכיון קטגוריה: מיכון וטכנולוגיה

השפעת דילול למספר שונה של פרות בסנסן באותו אשכול על מדדי יבול לסנסן במג'הול 2011
אבי סדובסקי ותמיר וטיקוצ'נסקי מו"פ ערבה דרומית מבוא ותאור הבעיה בעבודות קודמות בהם נבחנו השפעת דילול למספר פרות שונה בסנסן על מספר הפרות לסנסן בגדיד, משקלם הכולל, ומשקל כל פרי. נמצא כי בתחום של 4 עד 20 פרות לסנסן, ככל שמספר הפרות בדילול גבוה יותר מספר הפרות לסנסן בגדיד גבוה יותר, היבול לסנסן גבוה יותר ומספר הפרות הגדולים
קרא עוד
יבול דילול וגודל פרי במג'הול יהל
אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי – מו"פ ערבה דרומית, אבשלום בבאי ופיני אקוהויז- יהל מטרות הניסוי: 1.מעקב רב שנתי אחר גורמי היבול במג'הול, הקשר בינם והשפעתם על גובה היבול וגודל הפרי. 2.השפעת מספר האשכולות ומספר הפרות לסנסן על גובה היבול וגודל הפרי . (קרא דו"ח מלא)
קרא עוד
יבול דילול וגודל פרי מג'הול לוטן דוח 2011
אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי מו"פ ערבה דרומית, לוני שייב וסיימון צ'מברלין תמרים לוטן מטרות התכנית: .1 ללמוד על הקשרים בין גורמי היבול השונים: אשכולות, יבול, פרות לעץ וגודל פרי. .2 ללמוד את נושא סרוגיות ההנבה, השפעת יבול בשנים קודמות על היבול ) אשכולות, פרי לעץ, גודל פרי, יבול( בשנה העוקבת. .3 . לבדוק האם יש הבדל בין שתי חלקות
קרא עוד