ארכיון קטגוריה: מיכון וטכנולוגיה

יבול דילול וגודל פרי במג'הול סמר 2011
אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'נסקי מו"פ ערבה דרומית, יורם סדן ועופר בן טובים – "קריסטל ויזיין" סמר, דגנית איתמרי, בני לוי ונירית קטנר – "תמרים" סמר. מטרת התכנית לבחון את הקשרים בין גורמי היבול השונים והשפעתם הרב שנתית על היבול וגודל הפרי במשך מספר שנים באותם עצים. (קרא דו"ח מלא)
קרא עוד
מערכת רובוטית להאבקה וריסוס אוטומטיים בצמרות עצים
מוגש לקרן המדען הראשי במשרד החקלאות ע"י: שמואל גן-מור המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן יוסף גרינשפון, בני רונן, לביא רוזנפלד וירון גליק המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן יצחק שמולביץ 'ורפי לינקר המרכז למחקר בהנדסה חקלאית, הנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון, חיפה דן איזיקוביץ' המחלקה לבוטניקה, אונ' תל אביב, רמת אביב תקציר הצגת הבעיה – מטעים בישראל
קרא עוד
פיתוח שיטה וציוד לאסיף ממוכן של גזם תמרים
איציק שגיא, יוסי קשתי - המכון להנדסה חקלאית; רן זיו, אורי מישלי – יטבתה. אמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית. מבוא ענף התמרים הוא אחד מהמטעים היציבים והריווחים הקיימים בארץ. היקף הגידול עומד כיום על כ 35000 דונמים, המגודלים בכל אזורי הארץ, ממשק אילות בדרום ועד ליישובי עמק הירדן וצפון הכינרת. אחת הבעיות המכבידות על הענף היא
קרא עוד