ארכיון קטגוריה: קרקע ומים

שימוש במערכת בקרת השקיה מדייקת – IOD : חקירת יחסי קרקע-צמח-מים, מדידת שורשים ואופטימיזציה של אלגוריתם ההשקיה
ממשק השקיה הוא כלי להשגת יעילות מרבית בשימוש במים. על מנת להגדיל את יעילות ניצול המים (WUE-Water Use Efficiency) ויצרנות המים (WP-Water Productivity) יש להקטין את רכיבי הנקז והנגר של מי השקיה תוך שמירה על יבול מיטבי. לשם כך פותחו ממשקי השקיה המתבססים על נתונים הנדגמים בזמן אמת מן הרצף קרקע-צמח-אטמוספרה ומהווים משוב להפעלת מערכת
קרא עוד
תגובת צמחים לעיתוי ההשקיה

השקיה יעילה המתבטאת בישום מים לקרקע בנפח ובעיתוי אופטימליים מובילה למקסימום משקל יבול ליחידת מים ((Water Productivity. תכנון ממשק השקיה מיטבי תלוי ביכולת להעריך את כמות המים הנדרשת לקבלת יבול מיטבי באמצעות החזרת המים שנגרעו מהקרקע בתהליכי האידוי והדיות (Hanks, 1983). ממשק השקיה כולל קביעה של מנת המים לפולס השקיה ושל מרווח הזמן בין
קרא עוד