מלכודות כשיטה לדיכוי אוכלוסיית קרנפית התמר במטע תמרים אורגני.

ד. כרמלי, י. שלומי, נ. קטנר, מ. סטרום – קיבוץ סמר,
ו. סורוקר – מח' לאנטמולוגיה, מרכז המחקר וולקני.

הצגת הבעיה:
בערבה ובבקעת הירדן ניתן למצוא קרנפית ממשפחת הזיבליתיים שהוגדרה ע"י דר' ציקטונוב כקרנפית
הדרנים ניזונים משורשי וגזעי דקל-התמר. הכרסום והנבירה .(Oryctes agamemmon sinaicus) סיני
פוגעים בצינורות ההובלה של הצמח ויכולים לגרום לייבושו. עיקר הפגיעה היא בחוטרים ועצים צעירים,
אך גם בעצים בוגרים קיים נזק הניכר בפחת בתנובה. במדשאות ניתן למצוא שטחים נרחבים מיובשים
בעקבות כירסום השורשים ע"י הדרנים. נראה שהנזקים נגרמים ע"י אותו מין (למרות שאין הסכמה חד
משמעית על כך (הררי וקליש-שדה 2008). (קרא דו"ח מלא)


ללא תגובות.

הוסף תגובה