– ענף הזרעים – מתוך מטרה לבסס ענף חדש, רווחי, בערבה תוך עיגון הזכויות של האזור , התחילה פעילות מו"פ  בבניית ענף גידול הזרעים בו מפתחים זני ומיני פרחים חדשים לתעשיית הפרח הקטוף, עציצים פורחים וגינון חסכוני במים והאגרוטכנולוגיה הכרוכה בגידולם.

– רימון ירוק עד – במו"פ ערבה פותחו מיכלואי רימון ירוקי עד אשר אינם נכנסים לתרדמה, מלבלבים ופורחים לאורך כל השנה וניתן לכוון את הנבתם לחודשי החורף והאביב בהם אין אספקת רימונים לשוקי היצוא. את אחד המיכלואים ניתן לקטוף הצורה ממוכנת.