יעד

למקסם את הרווחיות של התמרים ולבדוק זנים חדשים של עצי פרי המתאימים לגידול בתנאים בערבה.

מטרות

להגדיל את הרווחיות של זני מג'הול ואחרים בערבה, בהגברת היבול.
לשפר את איכות הפרי על פי דרישות הצרכן.
להגדיל את התפוקה על ידי אימוץ טכנולוגיות חוסכות עבודה.
לפתח, לבדוק, בחר ולאמץ מיני עצי פירות נוספים מתאימים לתנאים שבערבה.