יעד: פיתוח מיכון טכנולוגי ייעודי מותאם לחקלאות בערבה דרומית.

מחקרים נמשכים:

  • הפיתוח חיישן השקייה על פי משוב מהצמח במטעים.
  • קטיף ממוכן של רימון ירוק עד.
  • גדיד מכני מול ידני במג'הול עסיסי.
  • בחינת טכנולוגיות לדילול פרות תמר על סנסן וספירתם.