חוה חקלאית בקיבוץ יטבתה בערבה לקראת השקייה.
  • מטרות: לפתח ולחקור ממשקי השקיה שיבטיחו קיימות חקלאית בערבה הדרומית, תוך שמירה על משאבים סביבתיים.
  • פיתוחים טכנולוגיים במדע ההשקיה.
  • לימוד וחקר תגובת צמחי תרבות לעקות סביבתיות.