הצהרה

זכויות היוצרים באתר האינטרנט של מו"פ ערבה דרומית בשלמותן שייכות למו"פ ערבה דרומית ו/או עובדיה. אין להעתיק כל חלק מהם, ללא שניתנה הסכמת מו"פ ערבה דרומית מראש ובכתב.

  1. המידע באתר זה ניתן כשרות לציבור; ייתכנו בו טעויות על אף השקידה והמיומנות שהושקעו בהכנתו. כל העושה שימוש במידע – עושה זאת על אחריותו בלבד, ואין מו"פ ערבה דרומית אחראית כלפי המשתמש לתוצאות השימוש במידע.
  2. הקישורים לאתרים חיצוניים המצויים באתר מו"פ ערבה דרומית אינם מהווים המלצה לאתרים המקושרים או אישור לתוכנם.

מו"פ ערבה דרומיתE-mail:fernando@rd.ardom.co.il