אהוד צאלים

חוקר ראשי תחום קרקע ומים.

יליד מזכרת בתיה.

דוקטורנט במחלקה לקרקע ומים בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

סיים תואר בוגר ומוסמך במחלקה לקרקע ומים. שימש כעוזר מחקר ומתרגל בקורסים לתארים בוגר ומוסמך בפקולטה לחקלאות. חוקר קרקע ומים במכון לייעול השימוש במים במו"פ ערבה דרומית.

עוסק בחקירה וייעול של מערכות השקיה, יחסי גומלין בין בקרת השקיה במערכת IOD

 (Irrigation On Demand) לבקרות צמחיות, וחקירת תהליכים ברצף קרקע-צמח-אטמוספרה.

מתגורר בערבה.