השבחת פרי מג'הול לאחר גדיד

לתמר מהזן מג'הול חשיבות מרכזית בכלכלת הערבה הדרומית. פרי מג'הול המכיל 22-26% מים מוגדר כ"עסיסי", והוא המבוקש והרווחי ביותר. בגדיד נאסף גם פרי שאינו מתאים לשיווק, כגון, פרי בשל לח או יבש מדי, פרי בשלבי הבשלה שונים ("בוחל חלקי")  ופרי בוסר צהוב, בהיקף של כ- 30% בממוצע רב שנתי. בעבר נהגו המגדלים להביא את כל סוגי הפרי הנחות לרמת מג'הול "עסיסי" לפני העברתו לבית האריזה תוך שימוש במגוון שיטות בלתי מבוקרות שהסבו נזק משמעותי למופע הפרי ועמידותו באחסון וחיי מדף. כיום מתבצעים טיפולי ייבוש והידרציה של פרי בשל בחדרים מבוקרי אקלים בערדום-תמרים; מירב הפרי מגיע לרמת הלחות המבוקשת, אך אחוז ניכר סובל מפגמי מופע ומרקם. פרי לא בשל ("בוחל חלקי" ובוסר צהוב) ממשיך להיות מטופל על ידי המגדלים ומהווה גורם סיכון להתפתחות נזקים בשיווק. (קרא עוד)


ללא תגובות.

הוסף תגובה